Tuesday, 23 March 2010

RÄÄGIME RAHVUSLUSEST! näituse retsensiooni kirjutamine


Minimaalne pikkus 1 A4, kirja suurus 12 ja ridade vahet ärge venitage. Saata aadressile godmundsdottir@gmail.com, kui saan kätte, saadan vastu kinnitava e-maili.

Ülesehituse koha pealt:
nagu ka kirjandi või esseede puhul, kirjutage sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte.
Sissejuhatuse puhul võiks märkida ära näituse koha ja aja. Võiks kirjeldada ka näituse tausta.
Põhiosas analüüsite näitust: näituse teema(kontseptsioon); valite mõned tööd, mida lähemalt analüüsida - töö tehnika, sisu,visuaal jne; näituse ruumiline ülesehitus; mis tundeid/mõtteid näitus tekitas ja kindlasti TEIE ENESE ARVAMUS RAHVUSLUSE TEEMAST ja äkki isegi leiate mõne töö, mis teie arvmust väljendab.
Kokkuvõttes andke hinnang näituse ja jõudke mingile seisukohale.

Mõelge pidevalt selle peale, et see tekst oleks arusaadav ka neile, kes näitusel käinud ei ole ja et ta annaks nendele inimestele mingigi arusaama või ettekujutise näitusest.

Näiteid vabamast kirjutamise stiilist võib leida aadressilt artishok.blogspot.com

rangemaid stiile sirbist www.sirp.ee

NB! PILET MAKSAB 25 KR ÕPILASPILETIGA, TASUTA ENAM EI SAA

Veel võite abimaterjalidena kasutada nn kaasaegse kunsti kaarte, mida on võimalik endale soetada KUMU-s 25 kr eest alt infolauast.No comments: