Wednesday, 8 September 2010

ESIAJA KUNST KORDAMISKÜSIMUSED

1) Selgitage mõisted(kus kohast pärineb nimetus): kaunid kunstid, kujutav kunst, vabad kunstid?
2) Millisteks perioodideks jaguneb kiviaeg? Mida tähendavad nende nimed?
3) Millal valmisid kõige vanemad kunstiteosed ja millisesse kunstiliiki need kuulusid?
4) Kus leiduvad Euroopa kuulsaimad koopamaalid ja umbes millal on nad loodud?
5) Mida võib näha koopamaalidel ja kaljujoonistustel? Mida peavad teadlased nende loomise põhjusteks?
6) Kuidas kanti kujutised koopaseinale? Kust saadi värve? Milliseid toone eelistati?
7) Võrdle neoliitikumi ja paleoliitikumi inimese elu. Milline oluline muutus oli toimunud? Kuidas seda muutust nimetatakse?
8) Milliseid erinevaid asju uskusid neoliitikumi inimesed?
9) Nimetage 3 megaliitilist ehitist ja seletage, mida need tähendavad?
10) Mis on pildil?