Wednesday, 6 October 2010

Vana-Mesopotaamia/Egiptus kordamisküsimused ja pildid

1. Kirjelda kõrgkultuuride tekkimise tingimusi(geograafiline asukoht, elukorraldus)
2. Mis on tsikuraat? Kirjelda seda
3. Kuidas kaeti Mesopotaamias ruume, kui polnud puitu laetaladeks, ega kivi toetavateks sammasteks?
4. Nimeta 3 kõige olulisemat ehitustüüpi Mesopotaamias. Too igaühe kohta üks näide
5. Kuidas on omavahel seotud Marduki templi tsikuraat Babülonis ja Paabeli torn?
6. Mida kujutati mesopotaamia reljeefikunstis Asüüria ajal?
7. Nimeta 2 olulist leiutist, mida tegid sumerid
8. Millised uskumused mõjutasid enim egiptuse kunsti?
9. Kirjelda erinevaid vana-egiptuse haudehitisi (vähemalt 3)
10. Kuidas kujutati egiptuse skulptuuris tavaliselt vaaraod? Mille poolest ja miks oli lihtinimeste kujutamine erinev?
11. Mille poolest oli eriti oluline Tutanhamoni hauakambri leidmine?
12. Millistest osadest koosnes tüüpiline egiptuse kompleks? Nimeta üks tempel
13. Milliste vahenditega püüdsid vaaraod ja teised ülikud kindlustada endale igavest elu?
14. Mis muutused toimusid vanas egiptuses vaarao Ehnatoni ajal?(kunstis, usus, ühiskonnas)
15. Kellega võisid sarnaneda egiptuse jumalad? Too paar näidet
16. Mis oli kunstnike peaülesandeks Ehnatoni ajal?

Mõisted: Kiilkiri, sfinks, püloon, obelisk, mastaba, egiptuse poos, hierogüüf, muumia, sarkofaag, lamassuWednesday, 8 September 2010

ESIAJA KUNST KORDAMISKÜSIMUSED

1) Selgitage mõisted(kus kohast pärineb nimetus): kaunid kunstid, kujutav kunst, vabad kunstid?
2) Millisteks perioodideks jaguneb kiviaeg? Mida tähendavad nende nimed?
3) Millal valmisid kõige vanemad kunstiteosed ja millisesse kunstiliiki need kuulusid?
4) Kus leiduvad Euroopa kuulsaimad koopamaalid ja umbes millal on nad loodud?
5) Mida võib näha koopamaalidel ja kaljujoonistustel? Mida peavad teadlased nende loomise põhjusteks?
6) Kuidas kanti kujutised koopaseinale? Kust saadi värve? Milliseid toone eelistati?
7) Võrdle neoliitikumi ja paleoliitikumi inimese elu. Milline oluline muutus oli toimunud? Kuidas seda muutust nimetatakse?
8) Milliseid erinevaid asju uskusid neoliitikumi inimesed?
9) Nimetage 3 megaliitilist ehitist ja seletage, mida need tähendavad?
10) Mis on pildil?


Thursday, 15 April 2010

ETRUSKI/ROOMA KONTROLLTÖÖ

Etruski ja Vana-Rooma kontrolltöö

1)Millised uskumused mõjutasid Etruski kunsti?Too erinevate kunstiliikide näiteid etruski kunstist?
2)Kuidas oli etruski kultuur seotud kreeka ja rooma kunstiga?
3)Mida kujutati etruski kunstis sarkofaagidel ja urnidel?
4)Millised ehitustehnilised uuendused ja ehitusmaterjalid võtsid roomlased kasutusele?
5)Mis liiki inseneriehitisi rajasid roomlased?Milline tähtsus neil oli Rooma riigile?
6)Milleks ehitati triumfikaari?
7)Nimeta 5 Rooma jumalat ja nende kreeka vasted
8)Nimeta Rooma tähtsaim amfiteater ja kirjelda seda?
9)Millised olid rooma peamised skulptuuriliigid?Mis põhjustas nende esilekerkimise?
10)Millised tagajärjed olid sellel, et roomas kopeeriti palju kreeka skulptuure?
11)Kus võib kõige enam näha roomaaegseid seinamaale?Mida need peamiselt kujutavad?
12)Võrdle rooma templit etruski ja kreeka omaga, too välja erinevused ja sarnasused?

PILDID aadressil:
https://docs.google.com/fileview?id=0B6f6N_c0Jp1OZmM3NzFkOTMtZGM2OC00NTRlLWE1NDMtYjFjMmFhOWQwYTdh&hl=en

Tuesday, 23 March 2010

RÄÄGIME RAHVUSLUSEST! näituse retsensiooni kirjutamine


Minimaalne pikkus 1 A4, kirja suurus 12 ja ridade vahet ärge venitage. Saata aadressile godmundsdottir@gmail.com, kui saan kätte, saadan vastu kinnitava e-maili.

Ülesehituse koha pealt:
nagu ka kirjandi või esseede puhul, kirjutage sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte.
Sissejuhatuse puhul võiks märkida ära näituse koha ja aja. Võiks kirjeldada ka näituse tausta.
Põhiosas analüüsite näitust: näituse teema(kontseptsioon); valite mõned tööd, mida lähemalt analüüsida - töö tehnika, sisu,visuaal jne; näituse ruumiline ülesehitus; mis tundeid/mõtteid näitus tekitas ja kindlasti TEIE ENESE ARVAMUS RAHVUSLUSE TEEMAST ja äkki isegi leiate mõne töö, mis teie arvmust väljendab.
Kokkuvõttes andke hinnang näituse ja jõudke mingile seisukohale.

Mõelge pidevalt selle peale, et see tekst oleks arusaadav ka neile, kes näitusel käinud ei ole ja et ta annaks nendele inimestele mingigi arusaama või ettekujutise näitusest.

Näiteid vabamast kirjutamise stiilist võib leida aadressilt artishok.blogspot.com

rangemaid stiile sirbist www.sirp.ee

NB! PILET MAKSAB 25 KR ÕPILASPILETIGA, TASUTA ENAM EI SAA

Veel võite abimaterjalidena kasutada nn kaasaegse kunsti kaarte, mida on võimalik endale soetada KUMU-s 25 kr eest alt infolauast.Monday, 8 March 2010

Vana-Kreeka ja Egeuse kunsti kordamisküsimused

1)Kus asusid Egeuse kunstikultuuri piirkond ja tähtsamad kunstikeskused?
2)Kirjelda Knossose paleed. Kuidas põimusid siin müüdid ja tegelikkus?
3)Milliseid kujutava kunsti liike viljeldi Kreetal? Milline meeleolu neis valitses?
4)Mille poolest erinesid omavahel Kreeta saare ja Peloponnesose poolsaare arhitektuur?
5)Millised uued vaimse kultuuri alad tärkasid Vana-Kreekas?
6)Millisd olid vanakreeka arhitektuuri kolm stiili?
7)Millise hoone põhiplaan on aluseks vanakreeka templitele?
8)Võrdle omavahel Dooria, Joonia ja Korintose stiilis sambaid
9)Kirjelda Ateena akropoli
10)Nimeta 5 Olümposel elanud kreeka jumalat ja nende “haldusala”
11)Millist materjali kasutasid kreeka skulptorid?Mis on nende materjalide eelised või puudused?
12)Mis iseloomustab vanakreeka skulptuuri a)arhailisel ajastul b)klassikalisel ajastul c)hellenistlikul ajastul?
13)Seleta lahti mõiste kontrapost ja kuidas on see Polykleitose “Odakandjaga” seotud?
14)Nimeta ja kirjelda kolme vanakreeka vaasimaali stiili
15)Kes oli Aleksander Suur? Milline seos on temal kultuurinähtusega, mida nimetame hellenismiks? Kust see sõna tuleb?
16)Millised omadused iseloomustavad paljusid hellenistlike skulptuure?
17)Nimeta antiikaja 7 maailmaimet
18)Mis oli vanakreeka arhitektuuri tähtsaim ülesanne?

Mõisted:
kükloopide müürid, karüatiidid, meander, hüdria, amfora, krateer, minoline kunst, kouros, kore, entaas, krepidoma, stülobaat, baas, tüves, kannelüürid, kapiteel, abakus, ehiin, voluut, arhitraav, triglüüf, metoop, friis, naos

Sunday, 7 March 2010

Pildid Kreeta/Kreeka

https://docs.google.com/fileview?id=0B6f6N_c0Jp1OMzFjMDIzZTctZmU5ZC00N2U2LWIwOTQtODU2NWJkM2IwYWE0&hl=en