Wednesday, 6 October 2010

Vana-Mesopotaamia/Egiptus kordamisküsimused ja pildid

1. Kirjelda kõrgkultuuride tekkimise tingimusi(geograafiline asukoht, elukorraldus)
2. Mis on tsikuraat? Kirjelda seda
3. Kuidas kaeti Mesopotaamias ruume, kui polnud puitu laetaladeks, ega kivi toetavateks sammasteks?
4. Nimeta 3 kõige olulisemat ehitustüüpi Mesopotaamias. Too igaühe kohta üks näide
5. Kuidas on omavahel seotud Marduki templi tsikuraat Babülonis ja Paabeli torn?
6. Mida kujutati mesopotaamia reljeefikunstis Asüüria ajal?
7. Nimeta 2 olulist leiutist, mida tegid sumerid
8. Millised uskumused mõjutasid enim egiptuse kunsti?
9. Kirjelda erinevaid vana-egiptuse haudehitisi (vähemalt 3)
10. Kuidas kujutati egiptuse skulptuuris tavaliselt vaaraod? Mille poolest ja miks oli lihtinimeste kujutamine erinev?
11. Mille poolest oli eriti oluline Tutanhamoni hauakambri leidmine?
12. Millistest osadest koosnes tüüpiline egiptuse kompleks? Nimeta üks tempel
13. Milliste vahenditega püüdsid vaaraod ja teised ülikud kindlustada endale igavest elu?
14. Mis muutused toimusid vanas egiptuses vaarao Ehnatoni ajal?(kunstis, usus, ühiskonnas)
15. Kellega võisid sarnaneda egiptuse jumalad? Too paar näidet
16. Mis oli kunstnike peaülesandeks Ehnatoni ajal?

Mõisted: Kiilkiri, sfinks, püloon, obelisk, mastaba, egiptuse poos, hierogüüf, muumia, sarkofaag, lamassu