Monday, 8 March 2010

Vana-Kreeka ja Egeuse kunsti kordamisküsimused

1)Kus asusid Egeuse kunstikultuuri piirkond ja tähtsamad kunstikeskused?
2)Kirjelda Knossose paleed. Kuidas põimusid siin müüdid ja tegelikkus?
3)Milliseid kujutava kunsti liike viljeldi Kreetal? Milline meeleolu neis valitses?
4)Mille poolest erinesid omavahel Kreeta saare ja Peloponnesose poolsaare arhitektuur?
5)Millised uued vaimse kultuuri alad tärkasid Vana-Kreekas?
6)Millisd olid vanakreeka arhitektuuri kolm stiili?
7)Millise hoone põhiplaan on aluseks vanakreeka templitele?
8)Võrdle omavahel Dooria, Joonia ja Korintose stiilis sambaid
9)Kirjelda Ateena akropoli
10)Nimeta 5 Olümposel elanud kreeka jumalat ja nende “haldusala”
11)Millist materjali kasutasid kreeka skulptorid?Mis on nende materjalide eelised või puudused?
12)Mis iseloomustab vanakreeka skulptuuri a)arhailisel ajastul b)klassikalisel ajastul c)hellenistlikul ajastul?
13)Seleta lahti mõiste kontrapost ja kuidas on see Polykleitose “Odakandjaga” seotud?
14)Nimeta ja kirjelda kolme vanakreeka vaasimaali stiili
15)Kes oli Aleksander Suur? Milline seos on temal kultuurinähtusega, mida nimetame hellenismiks? Kust see sõna tuleb?
16)Millised omadused iseloomustavad paljusid hellenistlike skulptuure?
17)Nimeta antiikaja 7 maailmaimet
18)Mis oli vanakreeka arhitektuuri tähtsaim ülesanne?

Mõisted:
kükloopide müürid, karüatiidid, meander, hüdria, amfora, krateer, minoline kunst, kouros, kore, entaas, krepidoma, stülobaat, baas, tüves, kannelüürid, kapiteel, abakus, ehiin, voluut, arhitraav, triglüüf, metoop, friis, naos