Tuesday, 23 March 2010

RÄÄGIME RAHVUSLUSEST! näituse retsensiooni kirjutamine


Minimaalne pikkus 1 A4, kirja suurus 12 ja ridade vahet ärge venitage. Saata aadressile godmundsdottir@gmail.com, kui saan kätte, saadan vastu kinnitava e-maili.

Ülesehituse koha pealt:
nagu ka kirjandi või esseede puhul, kirjutage sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte.
Sissejuhatuse puhul võiks märkida ära näituse koha ja aja. Võiks kirjeldada ka näituse tausta.
Põhiosas analüüsite näitust: näituse teema(kontseptsioon); valite mõned tööd, mida lähemalt analüüsida - töö tehnika, sisu,visuaal jne; näituse ruumiline ülesehitus; mis tundeid/mõtteid näitus tekitas ja kindlasti TEIE ENESE ARVAMUS RAHVUSLUSE TEEMAST ja äkki isegi leiate mõne töö, mis teie arvmust väljendab.
Kokkuvõttes andke hinnang näituse ja jõudke mingile seisukohale.

Mõelge pidevalt selle peale, et see tekst oleks arusaadav ka neile, kes näitusel käinud ei ole ja et ta annaks nendele inimestele mingigi arusaama või ettekujutise näitusest.

Näiteid vabamast kirjutamise stiilist võib leida aadressilt artishok.blogspot.com

rangemaid stiile sirbist www.sirp.ee

NB! PILET MAKSAB 25 KR ÕPILASPILETIGA, TASUTA ENAM EI SAA

Veel võite abimaterjalidena kasutada nn kaasaegse kunsti kaarte, mida on võimalik endale soetada KUMU-s 25 kr eest alt infolauast.Monday, 8 March 2010

Vana-Kreeka ja Egeuse kunsti kordamisküsimused

1)Kus asusid Egeuse kunstikultuuri piirkond ja tähtsamad kunstikeskused?
2)Kirjelda Knossose paleed. Kuidas põimusid siin müüdid ja tegelikkus?
3)Milliseid kujutava kunsti liike viljeldi Kreetal? Milline meeleolu neis valitses?
4)Mille poolest erinesid omavahel Kreeta saare ja Peloponnesose poolsaare arhitektuur?
5)Millised uued vaimse kultuuri alad tärkasid Vana-Kreekas?
6)Millisd olid vanakreeka arhitektuuri kolm stiili?
7)Millise hoone põhiplaan on aluseks vanakreeka templitele?
8)Võrdle omavahel Dooria, Joonia ja Korintose stiilis sambaid
9)Kirjelda Ateena akropoli
10)Nimeta 5 Olümposel elanud kreeka jumalat ja nende “haldusala”
11)Millist materjali kasutasid kreeka skulptorid?Mis on nende materjalide eelised või puudused?
12)Mis iseloomustab vanakreeka skulptuuri a)arhailisel ajastul b)klassikalisel ajastul c)hellenistlikul ajastul?
13)Seleta lahti mõiste kontrapost ja kuidas on see Polykleitose “Odakandjaga” seotud?
14)Nimeta ja kirjelda kolme vanakreeka vaasimaali stiili
15)Kes oli Aleksander Suur? Milline seos on temal kultuurinähtusega, mida nimetame hellenismiks? Kust see sõna tuleb?
16)Millised omadused iseloomustavad paljusid hellenistlike skulptuure?
17)Nimeta antiikaja 7 maailmaimet
18)Mis oli vanakreeka arhitektuuri tähtsaim ülesanne?

Mõisted:
kükloopide müürid, karüatiidid, meander, hüdria, amfora, krateer, minoline kunst, kouros, kore, entaas, krepidoma, stülobaat, baas, tüves, kannelüürid, kapiteel, abakus, ehiin, voluut, arhitraav, triglüüf, metoop, friis, naos

Sunday, 7 March 2010

Pildid Kreeta/Kreeka

https://docs.google.com/fileview?id=0B6f6N_c0Jp1OMzFjMDIzZTctZmU5ZC00N2U2LWIwOTQtODU2NWJkM2IwYWE0&hl=en